Δημιουργία και Οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΙΝΩΤΟΥ

Περιγραφή

Ιστορική αναδρομή στη δημιουργία και οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Φορείς διάσωσης αρχειακού υλικού κατά τον 19ο αιώνα και έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

Γενικά Αρχεία του Κράτους: Από την ίδρυσή τους το 1914 έως σήμερα. Σύντομη ανασκόπηση. Νομοθετικό πλαίσιο, διάρθρωση, δραστηριότες, αρχειακό υλικό, διαχείριση, επιστημονικές - πολιτιστικές δράσεις, εξωστρέφεια. 

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων: Ιστορική αναδρομή: από την ίδρυσή του το 1948 έως σήμερα.  

Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία: Ιστορική αναδρομή: από την ίδρυσή της έως σήμερα. 

Η διαχείριση των αρχείων εντός των αρχειακών φορέων διαχείρισης. 

Αρχειακή πολιτική. Αρχειακά προγράμματα.

Κτηριακές εγκαταστάσεις και κτηριολογικές ιδιαιτερότητες. 

Συνθήκες και κανόνες φύλαξης, διατήρησης, ασφάλειας.  

Αρχειακή τεχνολογία. 

Ημερολόγιο