Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης_1

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Το Περιεχόμενο του Μαθήματος

Έλεγχος vs Διασφάλιση vs Διαχείριση

Σύστημα Διοίκησης της Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000

Πρότυπα μετρήσεων ποιότητας και επίδοσης βιβλιοθηκών

Ασφάλεια Δεδομένων: Σκοπιμότητα – rationale

Μελέτη Εφαρμογής: Τυποποίηση & Έντυπο Βιβλίο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Βραβεία Ποιότητας

Ικανοποίηση Χρηστών (satisfaction) & Ποιότητα Υπηρεσιών (servqual)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -