Επιχειρησιακός και Οικονομικός Σχεδιασμός σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Εισαγωγή στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων

Στρατηγική Διοίκηση

Η Έννοια της Στρατηγικής

Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός;

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -