ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (DALS212)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ιστορική πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συνθήκες της ΕΕ και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  των οργάνων της. Κωδικοποιήσεις και διαδικασία νομοθέτησης στο πλαίσιο της ΕΕ. Αρχειακή πολιτική της ΕΕ. Ιστορική αναδρομή και ισχύουσα νομοθεσία για τα ιστορικά και τα ενεργά αρχεία. Το δικαίωμα στην πρόσβαση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ΕΕ. Συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σχετικά με την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Τα έγγραφα εργασίας της ΕΕ και η τυπολογία τους.  Η αρίθμηση των εγγράφων της ΕΕ.  Δίκτυα και δράσεις των αρχειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ για την προστασία των αρχείων. Τα ιστορικά αρχεία των οργάνων της ΕΕ.  Οι αρχειακές συλλογές του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών αρχείων της ΕΕ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ιστορική εξέλιξη της ΕΕ και των οργάνων της από την πρώτη μεταπολεμική περίοδο έως σήμερα.

Παρουσίασης της αρχειακής πολιτικής της ΕΕ για τα ιστορικά αρχεία από το 1983 έως σήμερα.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα της ΕΕ. Κατηγοριοποίηση και αρίθμηση των κοινοτικών εγγράφων.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Έγγραφα εργασίας

Χρήσιμο υλικό

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2759
Αρ. Προβολών :  28420

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -